fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Ukládání a zpřístupnění výukových materiálů AMU s využitím streamovacího systému CESNET
Řešitel: PaedDr. Radim Chvála, CSc.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): Bc. Jakub Ivanov (AMU)
Ročník: 2016/1
Doba řešení projektu: 25.1.2017 - 31.12.2019
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET.
Anotace: Projekt řeší bezpečné ukládání a zpřístupňování výukových audiovizuálních materiálů AMU oprávněným uživatelům, což umožní: - Operativní využití chráněných výukových materiálů oprávněnými pedagogy a studenty AMU s dostatečnou kapacitou pralelních streamů na stolních počítačích i mobilních zařízení - Streaming materiálů na běžné počítače i mobilní zařízení - Pro vyhodnocení přístupových práv budou využita jednak metadata materiálů, primárně uložená v databázi metadat, a dále data uživatelů, shromažďovaná prostřednictvím Identity Managementu, dostupná prostřednictvím protokolu LDAP. - Centrální administraci celého procesu a uchování historie uživatelských přístupů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=592

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional