fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj bezdrátové sítě Technické univerzity v Liberci
Řešitel: Petr Adamec
Instituce řešitele: TUL
Spoluřešitel(é): Mgr. Jiří Vraný (TUL)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 23.10.2006 - 23.10.2007
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam.
Anotace: Cílem projektu je rozvinout bezdrátovou infrastrukturu TU v Liberci instalací centrálního řízení a správy přístupových bodů (AP). Kromě toho projekt počítá s instalací nových přístupových bodů a rozšířením jejího pokrytí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=199

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional