fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Analýza vysokorychlostních obrazových záznamů (pokračování projektu 384/2010)
Řešitel: Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
Instituce řešitele: AMU
Spoluřešitel(é): RNDr. Marek Frič (AMU), Ing. Pavel Dlask (AMU), Ing. Jaroslav Hrb (AMU), Mgr. Tomáš Kulhánek (AMU), Ing. Václav Vencovský (AMU)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 21.9.2011 - 31.12.2012
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cíle projektu jsou umožnit propojení akustických vlastností lidského hlasu s vibračními vlastnostmi hlasivek sledovánými optickými metodami a obdobně u strunných hudebních nástrojů umožnit propojení akustických parametrů zvuku nástroje s konkrétním časovým průběhem vibrací struny. Dílčími cíli, pomocí kterých by měly být dosaženy oba hlavní cíle, jsou: sběr optických dat získávaných pomocí vysokorychlostní kamery s vysokým rozlišením a počtem snímků za vteřinu (u hlasivek v návaznosti na laryngoskop), využívání datových úložišť v síti CESNET pro tato data, zpracování optických dat pomocí algoritmů pro sledování změn mezi jednotlivými snímky, vytváření vhodných charakteristik, které by korelovaly s fyzikálními a snímanými vlastnostmi zvuku.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=424

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional