fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Portmanager - webová aplikace pro delegovanou konfiguraci switchů
Řešitel: Ing. Rudolf Šesták
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Tamara Šejnová (MU), Petr Veselý (MU)
Ročník: 2019/2
Doba řešení projektu: 21.1.2020 - 21.1.2021
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vytvoření plnohodnotného jednotného webového rozhraní, umožňujícího nastavení základních parametrů síťových připojení (uživatelských zásuvek) na switchích různých výrobců i uživatelům se základní znalostí síťové problematiky (bez nutnosti studia detailů konfigurace dných zařízení).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=654

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional