fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pilotní implementace protokolu IPv6 v síti pracoviště Střediska společných činností AV ČR, v.v.i.
Řešitel: Bc. Petr Vondrášek
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Pavel Kosina (AV ČR)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 3.2.2010 - 3.2.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je implementovat plnohodnotně protool IPv6 v síti Akademie věd na prvcích počítačové sítě Střediska společných činností AV ČR, v.v.i. Dislokovaných v objektu Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v.v.i. Zprovozníme serverové služby v prostředí IPv6, server DNS, webový server a poskytneme uživatelů, služby sítě protokolem IPv6.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=340

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional