fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Interaktivní identifikace fyziologických systémů ve výpočetním cloudu a na kartách s CUDA
Řešitel: doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Ing. Martin Tribula (UK), Mgr. Tomáš Kulhánek (UK), MUDr., Mgr. Pavol Privitzer (UK), Ing. Jan Šilar (UK), Ing. Filip Ježek (UK), Mgr. Marek Mateják (UK)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 19.9.2011 - 19.3.2013
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Na základě existujících fyziologických modelů a reálných dat poskytovaných partnery z klinické a laboratorní praxe chceme pokračovat ve vývoji distribuovaného výpočetního systému pro identifikace fyziologických systémů. Chceme aplikacím poskytnout interaktivní přístup k výpočetnímu výkonu, který poskytne hrubé výsledky výpočetní úlohy související s identifikací fyziologických systémů v řádech sekund a nabídne kontrolu nad probíhajícím výpočtem tak, aby uživatel mohl ovlivnit pomocí aplikace postup výpočtu v jejím průběhu. Chceme využít technologie cloud computingu a také počítání na grafických kartách s architekturou CUDA.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=431

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional