fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Nasazení softwarového vybavení Českého národního registru dárců dřeně do akademické sítě a jeho další rozvoj
Řešitel: Ing. Oldřich Balák
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Jiroušek (ZČU)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 18.3.2010 - 18.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší nasazení software Českého národního registru dárců dřeně do akademické sítě a prostředí Západočeské univerzity s přihlédnutím k jeho specifikám a s tím související nutné úpravy. Dalším cílem projektu je jeho další rozvoj, zejména vyhledávacích procedur potenciálních dárců.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=325

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional