fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Upgrade a správa IBM WebSphere Portal Server
Řešitel: Ing. Tomáš Pinkas
Instituce řešitele: ZČU
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 19.6.2009 - 19.6.2010
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: Cílem projektu je zdokonalit již existující postupy při každodenní údržbě systému IBM WebSphere Portal Server, a osvojení si nových technik vedoucích ke zvýšení stability a výkonu systému. K dosažení tohoto cíle je potřeba zvýšit odbornou kvalifikaci správců portálu na univerzitě, což bude dosaženo získáním odborného certifikátu řešitelem projektu. Získané znalosti budou využity při přechodu na vyšší verzi systému.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=294

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional