fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Síťový aplikační archiv medicínských obrazových dat pro virtuální technicko-lékařské pracoviště
Řešitel: Ing. Přemysl Kršek, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Michal Španěl (VUT), Ing. Jan Pečiva (VUT)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 23.8.2006 - 23.2.2008
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť, rozvoj nových síťových protokolů.
Anotace: 3D modelování lidských tkání na základě CT/MR dat pro potřeby klinických aplikací je světový trend. Jednou z možností jeho realizace je vytvoření "Virtuálního technicko-lékařského pracoviště", které zabezpečí nezbytnou těsnou spolupráci techniků a lékařů prostřednictvím síťové integrace. Cílem řešení tohoto projektu je vývoj a realizace "Síťového aplikačního archivu medicínských obrazových dat pro virtuální technicko-lékařské pracoviště". Tento projekt navazuje na řešení aktuálního projektu Fondu rozvoje CESNET číslo 161/2005 s názvem: "Virtuální technicko-lékařské pracoviště pro 3D modelování lidských tkání". Úkolem vytvořeného "Síťového aplikačního archivu" bude rozšířit aktuálně vyvíjené "Virtuální pracoviště o bezpečnou správu vstupních a výstupních dat (synchronizace počátečních CT/MR dat, archivace výsledků, historie změn a jejich digitální autorizace). Výsledkem řešení projektu budou potřebně softwarové nástroje, praktická realizace pokročilého "Virtuálního pracoviště" a praktické zkušenosti s provozem tohoto typu pracoviště.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=200

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional