fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Videokonferenční prostředí pro vzdálené tlumočení do znakového jazyka na bázi technologií CoUniverse a UltraGrid (akronym CoUnSiL).
Řešitel: PhDr. Petr Peňáz
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D. (UP), doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D. (MU), Ivan Poláček ()
Ročník: 2014/2
Doba řešení projektu: 29.6.2015 - 29.6.2016
Téma: Pilotní aplikace a služby
Anotace: Hlavním cílem projektu je vytvoření a nasazení produkční implementace vdeokonferenčního systému CoUnSiL, který má sloužit k podpoře distančního tlumočení do znakového jazyka. Systém CoUnSiL využívý nástroje UltraGrid a CoUniverse, které jsou dlouhodobě vyvíjeny sdružením CESNET ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. V rámci projektu vznikne produkční verze systému, která bude nasazena jak na Masarykově univerzitě, tak na vybraných partnerských institucích. Pro provoz předpokládáme využití e-infrastruktury sdružení CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=548

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional