fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém pro multi-senzorické snímání historických objektů bezpilotními helikoptérami
Řešitel: Ing. Martin Saska, Dr. rer.nat.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): RNDr. Štěpán Petr, Ph. D. (ČVUT), Ing. Vojtěch Vonásek (ČVUT), Ing. Vojtěch Spurný (ČVUT), Ing. Tomáš Báča (ČVUT), Ing. Václav Endrych (ČVUT), Ing. Bronislav Koska, Ph. D. (ČVUT), Ing. Petr Jašek (ČVUT), Ing. Tomáš Křemen, Ph.D. (ČVUT)
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 25.11.2015 - 25.5.2017
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem navrhovaného projektu je vytvoření více-robotického systému bezpilotních helikoptér vybavených pro úlohu 3D skenování a modelování historických objektů, což představuje perspektivní směr vývoje metod jejich dokumentace (exteriérů i interiérů). Kromě klasické fotodokumentace bude primárním výstupem navrhovaného systému síť digitálních bodů a následně 3D model stojící či torzální historické architektury, prezentovaný včetně interiérů a jejich textury. Během takovéto dokumentace mnohdy monumentálních objektů je generováno značné množství dat, které je třeba přenést z místa skenování a dále je zpřístupnit pro zpracování detašovanými specializovanými pracovišti. Cílem projektu je vytvořit mobilní systém umožňující skenování s více helikoptérami pracujícími současně. Pro urychlení přenosu dat bude v rámci projektu navržen software pro rychlé předzpracování 3D dat přímo na helikoptérách. Technickým výstupem projektu bude vytvoření komplexního systému helikoptér vybavených sensory a infrastruktury pro práci s nimi (rychlá wifi síť, mobilní napájecí nstanice, přenosné datové úložiště, apod.)
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=569

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional