fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Pilotní implementace schématu QKD založeného na provázaných fotonech v bezdrátovém optickém spoji
Řešitel: prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Ročník: 2022/1
Doba řešení projektu: 20.7.2022 - 1.8.2023
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Cílem projektu bude pilotní experimentální kampaň implementace schématu kvantové distribuce klíčů (QKD) založeného prostřednictvím kombinovaného optického vláknového a bezdrátového spoje pracujícího na telekomunikačníchvlnových délkách (1550 nm). Experiment využije společných zařízení CESNETu a ČVUT pro vytvoření prvního takového QKD spoje v České republice, který následně bude možné využít jako základ pro další společné projekty (evropské aj.) členů CESNET. Experimenty zahrnou vyhodnocení vlivů turbulence na QBER a dosažitelné rychlosti přenosu klíče pro daný setup.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=693

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional