fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Doručené projekty 2023/1
Název projektu Řešitel Instituce
Další rozvoj experimentální sítě LoRaWAN s využitím infrastruktury CESNET Ing. Marek Dvorský, Ph.D. VŠB-TUO
Webová aplikace pro přístup k a správu CESNET S3 pomocí federační identity, S3Point Ing. Jan Kočí TUL
Platforma pro simulacia a analýzu bezpečnosti v komplexních sítích "Modellis" Mgr. Pavel Novák MU
Zavedení nástrojů pro zpracování logů provozních systémů MU s využitím datového jezera v infrastruktuře CESNET Ing. Jindřich Zechmeister MU
Aplikace pro práci s daty napříč různými úložnými službami Adrián Rošinec MU
Webový portál pro spouštění aplikačního software nad datovými sadami uloženými v systému Onedata Mgr. Ing. Tomáš Svoboda MU
Green computing v akademickém datacentru Bc. Viktória Spišáková MU
ENVision: platforma pro analýzu přírodních ekosystémů s využitím leteckých a satelitních dat Ing. Růžena Janoutová, Ph.D. AV ČR
Mapování výkonnostních a charakteristik a přenositelnosti výkonu na GPU v infrastruktuře CESNET RNDR. Jiří Filipovič, Ph.D. MU
Zvýšení zabezpečení informačního systému studijní agendy Ing. Lukáš Valenta ZČU
Koncepce uživatelských rolí v organizační struktuře univerzity Ing. Šárka Zuzjaková, Ph.D. ZČU
Datové integrační centrum Bc. Radoslava Kacová MU
Dlouhodobá archivace a vyhodnocování IAM dat Bc. Johana Supíková MU
Passwordless Mgr. Pavel Břoušek MU
Využití Have I Been Pwned API pro periodickou kontrolu úniků účtů z webových služeb svázaných s e-mailovými adresami naší organizace Viktor Ferus ZČU
Pilotní ověření passwordless autentication v prostředí informačních systémů ZČU Petr Schacherl ZČU
Nástroj pro podporu řízení kybernetické a informační bezpečnosti v organizaci Bc. Tomáš Plesník MU
Vybudování Security Operations Center při PřF UJEP a zvýšení odborné kvalifikace pracovníků Bc. Jaroslav Tichý UJEP
Portálové řešení pro správu life-science datových sad a jejich metadat v systému Onedata RNDr. Tomáš Raček MU
Prohledávání velkých sad proteinů na základě podobnosti jejich struktur postaveno na učeném metrickém indexu RNDr. Matej Antol, Ph.D. MU
Možnosti nahrazení Google Analytics nástrojem Matomo v multitenantním režimu formou služby provozované sdružením CESNET Ing. Tomáš Bartoníček UPA
Nové aplikace využívající 5G kampusovou síť s podporou mmWave a infrastruktury CESNET Ing. Libor Michálek, Ph. D. VŠB-TUO
Ukládání, přenos a zpracování velkých vědecko-výzkumných finančních dat v prostředí e-INFRA CZ Ing. Jan Pospíšil, Ph.D. ZČU
Polarizačně nezávislý detektor pro distribuci a synchronizaci vzdálených zdrojů optické frekvence Ing. Jan Hrabina, Ph.D. AV ČR
Přenos optické frekvence s potlačením indukovaného fázového šumu Mgr. Lenka Pravdová, Ph.D. AV ČR
Astrofyzikální databáze médií Ing. Petr Korviny, PH.D. SU
Integrace služby LibKey pro efektivní dodávání elektronických vědeckých článků uživatelům UTB Mgr. Světlana Hrabinová, Ph.D. UTB
Studium mezních parametrů služeb na VHCN sítích v rámci měřícího polygonu CESNET Ing. Jan Látal, Ph.D. VŠB-TUO

Adresa:
Agentura Rady fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Zikova 4
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional