fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Aplikovaný výzkum směrovacích strategií v IP telefonii
Řešitel: Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Ján Kučerák (ČVUT), Ing. Tomáš Vaněk, Ph.D. (ČVUT)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 26.9.2011 - 31.12.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt je zaměřen na oblast aplikovaného výzkumu směrovacích strategií v IP telefonii. Klade si za cíl navrhnout, v laboratorních podmínkách realizovat a ověřit infrastrukturu optimalizující stávající mechanismy směrování IP telefonního provozu mezi členy sdružení CESNET i mimo ně. Získané zkušeností budou shrnuty do technické zprávy nebo technického postupu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=408

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional