fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Systém pro správu, zobrazení a ukládání velkoobjemových dat z lékařských vyšetření na datové úložiště
Řešitel: Mgr. Radim Krupička, Ph.D.
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Mgr. Slávka Vítečková (ČVUT), MUDr., Bc. Pavel Dušek (UK)
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 9.12.2015 - 9.12.2016
Téma: Podpora využití služeb datových úložišť sdružení CESNET.
Anotace: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze spolupracuje s Neurologickou klinikou 1. LF UK (NK) na výzkumu s názvem “Porucha chování v REM spánku – klinika, souvislosti a vývoj.” Výzkum bude probíhat v letech 2015 – 2021 a je plánováno vyšetřit cca 200 pacientů ročně. Výzkumný protokol je obsáhlý - obsahuje 15 různých vyšetření včetně přístrojových jako je např. magnetická rezonance mozku, DaTSCAN, vyšetření pohybu, vyšetření řeči apod. Pro ukládání klinických záznamů a výsledků byl zvolen systém REDCap, který nahradí současné papírové dotazníky a umožní lepší spolupráci mezi týmy. Systém REDCap bude provozován na serverech NK, které ale nemají kapacitu pro ukládání velkoobjemových dat z přístrojových záznamů, proto data z přístrojů budou ukládaná na datová úložiště CESNETu. Cílem projektu je propojení systému REDCap s datovým úložištěm CESNETu a vytvoření podpůrného softwaru pro správu a práci s medicínskými daty na úložišti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=559

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional