fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Aplikovaný výzkum směrovacích protokolů
Řešitel: Ing. Martin Havlan
Instituce řešitele: ČVUT
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. (ČVUT), Ing. Martin Novotný (ČVUT)
Ročník: 2005
Doba řešení projektu: 29.6.2005 - 31.12.2006
Téma: Vybavení laboratoře pro vývoj hardware a výchova odborníků z oblasti vývoje hardware.
Anotace: Projekt je zaměřen na oblast aplikovaného výzkumu směrovacích protokolů v moderních paketových sítích. Klade si za cíl posílit počet řešitelů ve stávající pracovní skupině a rozšířit a prohloubit výzkum v dané oblasti. Získané teoretické poznatky pak budou aplikovány do prostředí reálné sítě v podobě funkčních řešení. Předpokládá se vzájemná kooperace mezi odborníky společnosti CESNET, z.s.p.o. a akademickými pracovišti ČVUT-FEL (katedra teůekomunikační techniky, katedra počítačů) popřípadě TUO Ostrava apod.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=140

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva příloha1 (pdf)
Závěrečná zpráva příloha2 (pdf)
Závěrečná zpráva příloha3 (pdf)
Závěrečná zpráva příloha4 (pdf)
Závěrečná zpráva příloha5 (pdf)
Závěrečná zpráva 2 (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional