fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Optimalizace správy skupin jako nutná podmínka federativní autorizační infrastruktury
Řešitel: Ing. Jiří Bořík
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. František Dvořák (ZČU), Ing. Josef Krupička (ZČU)
Ročník: 2008/2
Doba řešení projektu: 22.10.2008 - 22.10.2009
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší nasazení systému pro správu skupin Grouper v univerzitním prostředí. Efektivní použití tohoto nástroje však vyžaduje optimalizaci jeho jádra i rozhraní s přihlédnutím ke konkrétnímu použití v oblasi správy dat identity providera. Projekt také řeší efektivní propojení systémů Grouper a Sun Java Systém Identity Manager.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=276

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional