fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zpracování a pilotní ověření metodiky implementace GDPR v IT prostředí VVŠ
Řešitel: RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Pinta, MBA (AV ČR), Ing. Michal Salaj (AV ČR), Roman Čermák, M.Sc., MBA (MU), RNDr. Michal Javorník (MU), Mgr. Jakub Míšek (MU), RNDr. Michal Procházka, Ph.D. (MU), RNDr. Michal Růžička, Ph.D. (MU), Mgr. Václav Stupka (MU), Mgr. Martin Maňásek (UK), Ing. Jakub Papírník (UK), Ing. Miroslav Koblížek (UPA), Ing. Jiří Slanina (UPA), Ing. Svatopluk Rýpar (VŠB-TUO), Ing. Michal Sláma (VŠB-TUO), Ing. Jiří Bořík (ZČU), Mgr. Rudolf Wittner (MU)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 17.5.2017 - 17.5.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Po několika letech příprav schválil v dubnu 2016 Evropský parlament nové evropské nařízení 2016/679 k ochraně osobních údajů (OÚ), známé pod zkratkou GDPR (General Data Protection Regulation). Tento dokument, který nahrazuje evropskou směrnici 95/46EC a národní úpravy členských států EU k ochraně OÚ, má formu nařízení - je tedy závazný a má přímou účinnost v právním řádu všdch zemí EU. Jeho deklarovaným cílem je posílit základní práva občanů v digitálním věku a podpořit jednotný evropský digitální trh. Nařízení GDPR je účinné od 25.5.2018, což znamená, že k tomuto datu musí všechny právní subjekty zemí EU upravit svá interní pravidla, postupy a systémy pracující s daty fyziských osob tak, aby byly schopny doložit jejich soulad s GDPR. To, čím vzbudilo nařízení GDPR všeobecnou pozornost a značné obavy mnohých zodpovědných pracovníků, je - vedle rozsahu a předpokládané náročnosti implementace - zřetelně vyšší důraz na práva subjektů údajů a roušíření povinnosti zpracovatelů, zejména ve spojení s velmi vysokými sankcemi za jejich nedodržení (až 20 milionů EUR nebo 4% z celosvětového obratu firmy řči organizace). Tento projekt vznikl s cílem analyzovat právní a technické dopady GDPR pro oblast IT v akademickém prostředí v ČR, zpracovat příklady dobré praxe a vytvořit základ pro navazující rozsáhlejší projekty a dlouhodobější aktivity v dané oblasti. Plánovanými výstupy chce projekt pomoci s přípravou GDPR nejenom účastníkům projektu, ale všem členům sdružení CESNET. Pod vedením nositele projektu, Masarykovy univerzity, spojilo síly k řešení projektu pět dalších partnerů reprezentujících různé typy veřejných vysokých škol a dalších akademických subjektů: Univerzita Karlova, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzita Pardubice a Akademie věd - Středisko společných činností. Řešitelský tým zahrnuje vedle pracovníků také manažery a systémové specialisty v oboru informačních technologií a pracovníky v oblasti informační bezpečnosti.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=599

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva prezentace (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional