fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Distribuovaná virtuální laboratoř počítačových sítí
Řešitel: Ing. Petr Grygárek
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Lukáš Macura, Ph.D. (SU), Filip Staněk (VŠB-TUO)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 20.9.2006 - 20.3.2008
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vybudovat distribuovanou virtuální laboratoř počítačových sítí jako pilotní projekt mezi participujícími spoluřešiteli. Virtuální laboratoř bude sloužit jednak studentům neziskového vzdělávacího programu Cisco Networking Academy Program a jednak studentům vysokoškolských předmětů orientovaných na počítačové sítě včetně distančního studia. Pro lokalitu SLU budou dokoupeny síťové prvky, které budou tvořit základ vybavení virtuální laboratoře tamější lokality. Pro lokalitu virtuální laboratoře na VŠB-TU budou navíc pořízeny prvky pro výuku kurzů bezpečnosti počítačových sítí s možností zpřístupnění i z jiných lokalit prostřednictvím virtuální laboratoře.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=213

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional