fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Síťový protokol pro sdílení dat mezi grafickými a webovými aplikacemi
Řešitel: Ing. Jiří Hnídek, Ph.D.
Instituce řešitele: TUL
Spoluřešitel(é): Mgr. Jiří Vraný (TUL)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 5.12.2012 - 5.12.2014
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Cílem tohoto rozvojového projektu je další rozvoj protokolu Verse. Protokol Verse je navržen promárně pro real-timové sdílení 3D dat mezi aplikacemi kolaborativní virtuální reality. Protokol v současné době funguje pouze nad transportním protokolem UDP a tudíž je možné ho použít pouze pro desktopové aplikace. Projekt bude mít dva hlavní cíle. Implementace podpory protokolu Verse do programu Blender a rozšíření protokolu o podporu technologie WebSocket a umožnit tak sdílení dat i mezi webovými apolikacemi používající k zobrazení 3D dat technologii WebGL.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=438

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional