fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Podpora tvorby podcast učebních opor
Řešitel: Mgr. Martin Vala, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Brada (VUT), Ing. Jiří Navrátil (VUT)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 12.3.2010 - 12.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je vytvořit přiměřeně robustní zázemí pro tvorbu multimediálních výukových materiálů a jejich následnou distribuci formou podcastu. Projekt koncepčně navazuje na dlouhodobý záměr fakulty podporovat moderní výukové metody, z nichž e-learning je jednou z preferovaných metodik. Výstupem projektu bude produkční, udržitelný a snadno rozšiřitelný systém poloautomatického workflow pro tvorbu a distribuci podcastů, který může obsluhovat zaškolený řadový pedagog.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=343

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional