fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Datové formáty a standardy pro interoperabilitu infrastruktur strukturní biologie, bioinformatiky a biofyziky
Řešitel: Ing. Jan Dohnálek, Ph.D.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Jan Stránský, Ph.D. (AV ČR), Ing. Michal Strnad (AV ČR)
Ročník: 2020/1
Doba řešení projektu: 31.8.2020 - 3.3.2022
Téma: Pokročilé aplikace využívající e-infrastrukturu CESNET
Anotace: Projekt se zaměřuje na pilotní studii definice a implementace datových formátů a standardů pro archivaci, výměnu a zálohování dat měření a analýz z oborů biofyziky, strukturní biologie a bioinformatiky. Jádrem bude definice datových standardů s využitím již existujících norem, napojení na doposud opomíjené techniky a obory a pilotní implementace jejich využití pro archivaci dat výzkumných infrastruktur s využitím zdrojů CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=668

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional