fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Univerzální autentizace pomocí hardwarových tokenů
Řešitel: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): RNDr. Daniel Kouřil, Ph.D. (MU), Mgr. Miroslav Ruda (MU), Mgr. Michal Voců (UK), Ing. Jiří Sitera (ZČU)
Ročník: 2003
Doba řešení projektu: 15.1.2004 - 31.7.2005
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšit bezpečnost zdrojů MetaCentra zavedením autentizace prostřednictvím hardwarových tokenů. V rámci projektu budou nasazeny hardwarové tokeny jak pro administrátory MetaCentra, tak i pro všechny uživatele. Skupina správců přitom musí být vybavena bezpečnostními tokeny vysoké úrovně zabezpečení, u uživatelů bude důraz naopak kladen na co nejjednodušší a nejšířeji použitelné řešení. Součástí projektu je i vytvoření programového vybavení, které umožní plnohodnotné začlenění hw tokenů do bezpečnostní infrastruktury MetaCentra, tj. pro prostřeí Kerberos i PKI. Vysoce heterogenní skupina uživatelů s mimořádnými požadavky na mobilitu (uživatelé MetaCentra se často připojují během svých služebních cest a pobytů z míst prakticky kdekoliv na světě) vytváří ideální pilotní prostředí pro hodnocení možností hw tokenů. Vytvářené programové vybavení i zístané zkušenosti budou poskytnuty široké akademické veřejnosti v podobě open source software a odborných publikací.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=065

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional