fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Výpočetní středisko FZÚ a protokol IPv6
Řešitel: RNDr. Jiří Chudoba, Ph.D.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Lukáš Fiala (AV ČR), Mgr. Tomáš Kouba (AV ČR), Mgr. Marek Eliáš (AV ČR)
Ročník: 2011/1
Doba řešení projektu: 3.10.2011 - 3.12.2012
Téma: Podpora výzkumu síťových služeb a aplikací.
Anotace: Výpočetní středisko FZÚ poskytuje v rámci akademické sféry v ČR nejvyšší výpočetní kapacity, z nichž větší část je zpřístupněna pomocí gridového middleware rozsáhlé mezinárodní komunitě oprávněných uživatelů. V prostředí farmy provozujeme mnoho služeb nutných k instalaci, monitorování, vlastním výpočtům a uchování dat. Cílem projektu je pomocí mnoha virtuálních serverů na 2 fyzických serverech ověřit, které služby je možno provozovat na protokolu IPv6.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=416

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional