fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Koncepce řešení bezpečnostních incidentů v prostředí VŠB-TU Ostrava.
Řešitel: Ing. Martin Pustka, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Vítězslav Grygar (VŠB-TUO), Bc. Jakub Kalník (VŠB-TUO), Bc. Stanislav Vaštyl (VŠB-TUO)
Ročník: 2021/1
Doba řešení projektu: 26.5.2021 - 26.5.2022
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR
Anotace: Hlavním cílem projektu je navržení i realizace koncepce praktického řešení bezpečnostních incidentů v prostředí VŠB-TU Ostrava s ohledem na automatizaci procesů.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=678

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional