fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozvoj federativní autentizační a autorizační infrastruktury Shibboleth, vzdáleného a SSO přístupu ke službám knihovny
Řešitel: Ing. Lukáš Budínský
Instituce řešitele: UTB
Spoluřešitel(é): Ing. Ivan Masár (UTB)
Ročník: 2012/1
Doba řešení projektu: 18.9.2012 - 18.1.2014
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt řeší rozvoj autentizační a autorizační infrastruktury Shibboleth, která byla v minulém roce v testovacím režimu spuštěna v prostředí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Primárním cílem je využít Shibboleth infrastrukturu pro jednotné přihlášení do systémů provozovaných Knihovnou UTB a otestovat jeho využití při zpřístupnění elektronických informačních zdrojův rámci federace eduID. V rámci projektu bude implementován ověřený systém Eyproxy pro vzdálený přístup k předpláceným kolekcím elektronických informačních zdrojů s cílem zajistit jejich efektivní využívání.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=458

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional