fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření certifikace lektorů Cisco Networking Academy katedry informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Řešitel: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Instituce řešitele: UJEP
Spoluřešitel(é): Ing. Josef Bičánek (UJEP)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 27.6.2017 - 30.9.2018
Téma: Podpora vzdělávání zaměstnanců členů sdružení s cílem získat celosvětově uznávaný certifikát v oblasti IS/IT.
Anotace: V současné době je čím dál více potřeba připravovat budoucí i současné pracovníky v IT ve směrech kybernetické bezpečnosti spojené se správnou konfigurací nejen počítačových sítí. Na naší katedře informatiky se snažíme o kvalitní přípravu studentů, a proto jim chceme umožnit plnit širší nabídku cerfifikovaných mezinárodních kurzů. V současné době proto investujeme prostředky nejen do obnovy a dovybavení laboratoře počítačových sítí, ale také do dalšího vzdělávání našich odborných pracovníků. Předkládaný projekt směřuje k rozšíření certifikace dvou lektorů o kurzy NDG Linux I a II a dále CCNP R&S switch a Tshoot.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=606

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional