fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Použití energeticky úsporných PC v akademickém prostředí ZČU
Řešitel: David Kuba
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Petr Hanousek (ZČU), Ing. Tomáš Stibor (ZČU)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 3.2.2011 - 3.2.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je v praxi ověřit vhodnost a použitelnost úsporných počítačových sestav pro nasazení v kancelářích a v nespecializovaných počítačových učebnách ZČU
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=370

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva _technická zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional