fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Integrace aplikací do České národní akademické federace eduID.cz
Řešitel: Ing. Petr Grolmus
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Pavel Jindra (ZČU)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 2.6.2009 - 2.6.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt se zabývá "federalizací" vybraných stávajících webových aplikací provozovaných na Západočeské univerzitě v Plzni. Hlavním cílem je vyzkoušet si (ne)snadnost přechodu webových aplikací na autentizací/autorizaci v prostředí České národní akademické federace esuID.cz. Sekundárním cílem je vyzkoušet naprogramování jednoduché "shibboleth-ready" webové aplikace. Projekt předpokládá získání prostředků jednak na nákup testovacího serveru a jednak na programátorské práce spojené s předěláváním stávajících aplikací, vývojem nové aplikace, případnými úpravami výpočetní prostředí a na sepsání podrobných návodů, které budou zpřístupněny všem členům sdružení na portálu eduID.cz - http://www.eduid.cz/.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=296

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional