fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Zavedení protokolu IP-v6 na hlavní páteřní infrastrukturu UP
Řešitel: Mgr. Petr Volák
Instituce řešitele: UP
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 17.6.2011 - 17.6.2012
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší zavedení protokolu IP v6 na základní páteřní infrastrukturu UP jako nezbytnou podmínku pro jeho další rozšíření do univerzitních koncových přípojných míst, a to včetně napojení na IP v6 služby sítě CESNET. Předpokládaná implementace může rovněž sloužit jako příklad instalace na bázi prvků Juniper Networks.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=383

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional