fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Dobudování WiFi sítě v areálu ČZU v Praze
Řešitel: prof. RNDr. Václav Slavík, DrSc.
Instituce řešitele: ČZU
Spoluřešitel(é): Marian Bartl (ČZU)
Ročník: 2008/1
Doba řešení projektu: 3.4.2008 - 3.10.2008
Téma: Dobudování bezdrátových sítí ve vazbě na projekt Eduroam sdružení CESNET.
Anotace: Cílem projektu je dokončit WiFi síť v areálu ČZU v Prze 6 - Suchdole, která svými parametry umožňuje napojení do projektu Eduroam.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=271

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional