fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Implementace protokolu IP verze 6 a využití jeho nových služeb
Řešitel: Ing. Miroslav Matuška
Instituce řešitele: VŠE
Spoluřešitel(é): Ing. Luboš Pavlíček (VŠE)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 9.4.2003 - 9.4.2004
Téma: Nové aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Nový internetový protokol IP verze 6 je nástupcem celosvětově rozšířeného protokolu IP. Jeho současná, čtvrtá verze obsahuje některé nedostatky, které bude třeba v nejbližším desetiletí řešit a vhodným řešením se zdá být právě IPv6. Projekt je zaměřen na zavedení dostupných implementací IPv6 do sítě VŠE tak, aby uživatelé mohli využívat nové pokročilé služby. Vzhledem k rychlému vývoji v této oblasti (některé standardy se teprve budují) půjde také o ověření fungování nového protokolu v praxi a získání zkušeností při zavádění protokolu, koexistenci se současnou verzí a plánováním přechodových mechanismů. Kromě vytvoření sítě je cílem projektu také tvorba dokumentu, který by shrnul obecný stav znalostí a naše poznatky o IPv6 v přehledné formě tak, aby mohly být použity i jinými správci při implementaci v jiné síti. Účelem tohoto dokumentu bude usnadnění získávání znalostí a implementace IPv6 dalším (nebude třeba začínat úplně od začátku).
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=038

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional