fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Adresářové informační a jmenné služby pro aplikace Internetu věcí a jejich pilotní nasazení v akademické síti CESNET v ČR
Řešitel: doc. Dr. Ing. Oldřich Kodym
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Ing. Lukáš Vojtěch (ČVUT), Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D. (ČVUT), Ing. Lukáš Kypus (ČVUT), Ing. Filip Beneš, Ph.D. (VŠB-TUO), Ing. Jiří Švub, Ph.d. (VŠB-TUO)
Ročník: 2014/1
Doba řešení projektu: 22.7.2014 - 22.7.2015
Téma: Pilotní aplikace a služby
Anotace: S implementací filozofie Internetu věc í do provozních podmínek stávajících komunikačních sítí vyvstávají požadaveky na nové typy služeb a interoperabilitu mezi stávajícím IP světem a tím novým, tedy sítěmi nové generace (NGN), nejen sítěmi chytrých zařízení, která nemusí mít vždy k dispozici IP konektivitu, ale i dalších RFID značených objektů či senzorů (USN). Naplnit kvalitně potřebu aplikací po dalších konkretizujících parametrech těchto objektů Internetu věcí, jako mohou být poloha, výrobní číslo, charakteristické a unikátní znaky/vazby, lze doplněním a patřičným rozšířením existující síťové a systémové infrastruktury o nové informační a jmenné služby. Jejich účelem je nejen přiřadit jednoznačný identifikátor k danému objektu, ale zároveň umožnit uživatelům nových služeb využívat další informace spojené s označeným objektem.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=520

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional