fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Rozšíření infrastruktury webového Single Sign-On
Řešitel: Ing. Petr Grolmus
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. František Dvořák (ZČU)
Ročník: 2006/2
Doba řešení projektu: 26.7.2006 - 26.7.2007
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt se zabývá rozšířením stávající nedostatečné infrastruktury webového Single Sign-On (webSSO) na Západočeské univerzitě v Plzni. Funkční a spolehlivé řešení webSSO je nutným předpokladem i pro plánované budování federativní autentizační a autorizační infrastruktury. Cílem projektu je zajistit spolehlivost webSSO rozložením zátěže na více ověřovacích serverů. Druhým důležitým cílem je zajištění spolehlivosti provozu i v případě hardwarové poruchy některého ověřovacího serveru nebo výpadku části počítačové sítě. Projekt předpokládá nákup potřebného hardwaru, který bude v rámci Západočeské univerzity umístěn na geograficky vzdálených lokalitách.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=190

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional