fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Centralizovaná správa přístupových bodů a rozšíření pokrytí bezdrátové sítě eduroam na Univerzitě Pardubice
Řešitel: Ing. Jiří Slanina
Instituce řešitele: UPA
Spoluřešitel(é): Ing. Václav Dušek (UPA), Marek Šlampa (UPA)
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 26.5.2009 - 26.1.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt si klade za cíl centralizovat správu stávajících přístupových bodů bezdrátové sítě eduroam (35ks) a získat dovednost v řízení bezdrátové sítě. Nabyté zkušenosti pak využít při zajištění bezpečnosti, dostupnosti a rozšíření pokrytí bezdrátové sítě v novém areálu univerzity.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=302

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional