fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vybudování střižny a vývoj distribuovaného kódovacího prostředí pro přípravu videa on-demand na Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně
Řešitel: Ing. Jaroslav Ledvinka
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D. (MU)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 12.5.2003 - 12.5.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti.
Anotace: V rámci projektu budě vybudována na ÚVT MU střižna a kódovací pracoviště pro přípravu videa on-demand. Budované pracoviště budě sloužit převážně pro rutinní přípravu videomateriálu pro akademický streamovací server provozovaný sdružením CESNET. V současnosti je rozpracováno několik projektů, k jejichž realizaci střižna zásadním způsobem přispěje. V další části projektu navrhneme a otestujeme metodiku pro urychlení celého procesu použitím distribuovaného kódování s využitím gridových prostředí.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=017

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva Technická zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional