fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: DDoS ochrana v síti člena sdružení CESNET
Řešitel: Ing. Matěj Grégr, Ph.D.
Instituce řešitele: VUT
Spoluřešitel(é): Ing. Tomáš Podermanski (VUT)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 31.7.2017 - 31.7.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Útoky DDoS představují čím dál závažnější problém současného Internetu. Postupem času se staly prostředkem k vedení kybernetických válek, vyřizování si účtů v rámci konkurenčního boje, nástrojem páchání hospodářských škod anebo kratochvílí nejrůznějších aktivistických skupin. Efektivní ochrana sítě před útoky DDoS přitom představuje velice náročný úkol, který se postupem času komplikuje společně s rostoucí rafinovaností útoků. Projekt řeší implementaci obrany proti útokům DDoS v koncové síti typického člena sdružení CESNET, přičemž zohledňuje specifika typické pro vysokorychlostní výzkumné sítě. Současně také projekt v maximální možné míře využívá opensource a nástrojů vyvíjených v rámci sdružení CESNET. Výsledné řešení může posloužit jako předloha pro řešení ochrany proti útokům DDoS u ostatních členů sdružení CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=617

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional