fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Podpora IPv6 v systému pro správu DNS a DHCP
Řešitel: Ing. Michal Kostěnec
Instituce řešitele: ZČU
Spoluřešitel(é): Ing. Aleš Padrta, Ph.D. (ZČU)
Ročník: 2013/1
Doba řešení projektu: 16.7.2013 - 16.1.2015
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu je rozšířit stávající systém pro správu konfigurace DNS a DHCP (Sauron) o podporu IPv6 od analýzy potřebných změn přes jejich implementaci až k nabídnutí výsledného software OpenSourcové komunitě systému Sauron. Stávající i noví uživatelé tohoto systému tedy budou moci výrazně zlepšit správu svěřeného IPv6 rozsahu.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=478

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional