fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Inovace stávajícího systému IP telefonie a zavedení protokolu SIP do běžného provozu školy
Řešitel: Ing. Jan Búřil
Instituce řešitele: JAMU
Ročník: 2009/1
Doba řešení projektu: 19.11.2009 - 19.11.2010
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší inovaci a rozšíření stávající IP telefonie JSMU tak, aby byla vytvořena odpovídající infrastruktura využitelná pro zavedení WiFi mobilní telefonie. Veškerá technologie používaná na JAMU jak pro budování sítí, tak i pro IP telefonii od fy CISCO, proto i uvažované rozšíření bude postaveno na technologii této firmy.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=304

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)
Závěrečná zpráva doplněná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional