fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Telemetrie IT infrastruktury
Řešitel: Ing. Martin Pustka, Ph.D.
Instituce řešitele: VŠB-TUO
Spoluřešitel(é): Bc. Stanislav Vaštyl (VŠB-TUO), Bc. Denisa Wernerová (VŠB-TUO), Ing. Petr Havlíček (VŠB-TUO)
Ročník: 2019/1
Doba řešení projektu: 21.8.2019 - 21.8.2020
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Hlavním cílem je vývoj a nasazení prostředků pro sběr telemetrických informaci IT infrastruktury. Tyto informace chceme ve srozumitelné formě a v reálném čase prezentovat operátorům Helpdesku a administrátorům IT služeb. Projekt má i organizační dopady, protože vytvořenými nástroji chceme dát větší technické kompetence pracovnlkům IT Helpdesku.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=646

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional