fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Měřící pracoviště s bezpečným vzdáleným přístupem pro výzkum a vývoj aplikací a protokolů WLAN 802.11
Řešitel: Ing. Tomáš Dulík
Instituce řešitele: UTB
Spoluřešitel(é): doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc. (UTB), Ing. Stanaislav Goňa (UTB)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 30.3.2010 - 30.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem tohoto projektu je pořízení a implementace měřícího pracoviště; tento tzv. „testbed“ umožní výzkum a vývoj protokolů 802.11 (včetně fyzické vrstvy) a jejich aplikací. Měřící pracoviště bude plně ovladatelné vzdáleně prostřednictvím sítě CESNET a bude obsahovat veškeré potřebné vybavení pro analýzu a generování signálů 802.11 v pásmech 2.4 a 5 GHz, konkrétně: 1. spektrální/vektorový signální analyzátor do 7 GHz se SW plugin-y pro analýzu signálů 802.11 a/b/g a 802.11n 2. vektorové signální generátory se SW plugin-y pro generování signálů 802.11 a/b/g a 802.11n, schopné vyslat libovolný packet 802.11 s libovolnou úrovní signálu, libovolným zkreslením či přidaným šumem 3. RF propojovací síť, složená z RF coupler-ů, atenuátorů a propojovacích koaxiálních kabelů, umožňující přesné, objektivní a opakovatelné měření s vyloučením vlivů okolního prostředí a s možností navození libovolných podmínek, běžně se vyskytujících ve WiFi sítích (skryté uzly, rušení ve stejném a vedlejším kanále, zpoždění signálu...) V rámci projektu bude vyvinut SW, umožňující výzkumníkům z členských organizací sdružení CESNET bezpečné vzdálené ovládání celé laboratoře včetně ukládání, zpracování a prezentace naměřených výsledků.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=351

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva přepracovaná (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional