fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Server pro videokonference H323
Řešitel: Ing. Vladimír Hora
Instituce řešitele: VFU
Spoluřešitel(é): Ing. Karel Zatloukal (VFU), Ing. Jana Dvořáčková (VFU)
Ročník: 2002
Doba řešení projektu: 8.7.2003 - 8.1.2004
Téma: Využití služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu a při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti.
Anotace: Zařízení bude použito pro podporu výuky videokonferenčních technologií standardu H.323.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=009

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional