fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Aplikace vysokorychlostní sítě pro přenos objemných obrazových dat
Řešitel: Prof.Ing. Michal Haindl, DrSc.
Instituce řešitele: AV ČR
Spoluřešitel(é): Ing. Jiří Filip, Ph.D. (AV ČR), RNDr. Pavel Žid, Ph.D. (AV ČR)
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 27.1.2010 - 27.7.2011
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť.
Anotace: Hlavním cílem projektu je výzkum a vybudování unikátního měřicího zařízení pro měření vizuálních vlastností povrchů reálných materiálů. Toto zařízení bude měřit odrazivost přírodních materiálů v závislosti na proměnném úhlu osvětlení a pohledu a přenášet naměřená obrazová data rychlostí 1.9 gigabit za sekundu (minimální měřicí sestava) po vysokorychlostní síti do diskového úložiště k další analýze.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=360

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional