fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Bezpečné zpřístupnění knihovnickému systému ALEPH
Řešitel: Ing. Radka Tichá
Instituce řešitele: ZČU
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 22.2.2010 - 22.2.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Tento projekt se zabývá řešením napojení knihovnického systémiu ALEPH na jednotné přihlášení single sign-on komponentou realizovanou prostřednictvím služby WebAuth. Jeho realizace umožní uživatelům přihlásit se jednou v rámci dané relace uživatelským jménem a heslem bez nutnosti opakované autentizace. Tato technologie umožňuje bezpečné zpřístupnění informací z knihovnického systému v prostředí sítě CESNET.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=324

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional