fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Instalace a implementace identity and access management systému Perun, včetně napojení na ostatní systémy a zapojení do federace identit EduID
Řešitel: Jan Burian
Instituce řešitele: VŠUP
Ročník: 2015/1
Doba řešení projektu: 27.1.2016 - 27.7.2017
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Cílem projektu by měla být v první fázi instalace identity and access management systému Perun, jeho napojení na primární systémy jako zdroje dat (studijní a personální informační systém) a na sekundární systémy, kterým se potřebná data budou předávat (finanční informační systém, MS AD, linux LDAP). V druhé fázi projektu by měl být systém Perun napojen na emailový server, knihovní systém, přístupový systém a měl by zajišťovat správu hesel (distribuci hesla při jeho změně). Druhotným cílem projektu je zapojení do federace identit EduID, kdy systém Perun umožní správu potřebných atributů a zajistí plnění těchto atributů příslušnými hodnotami.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=555

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional