fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Svobodná implementace groupwarové služby
Řešitel: Ing. Miloš Wimmer
Instituce řešitele: ZČU
Ročník: 2009/2
Doba řešení projektu: 15.3.2010 - 15.3.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Projekt řeší nasazení volně dostupné groupwarové služby do produkčního provozu v síti Západočeské univerzity. Zvolený systém SOGo nabízí funkce kalendárů, úkolů a kontaktů a integruje je s existujícím externím poštovním systémem. Systém bude zařazen mezi IT služby s centrální dostupností pro všechny uživatele výpočetního prostředí ZČU, což je 20 000 kont. Z prostředků projektu chceme zajistit rozšíření funkcí a vlastností zvoleného systému SOGo a integrovat jej do výpočetního prostředí ZČU.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=330

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional