fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření bezpečnostního týmu CSIRT (CSIRT-CUNI pracoviště), vybudování monitorovacích systémů pro podporu řešení bezpečnostních incidentů a detekci anomálií v datových sítích Univezity Karlovy v Praze, zapojení Univerzity Karlovy do systému pro sdílení informací o detekovaných bezpečnostních událostech Warden (http://warden.cesnet.cz).
Řešitel: Ing. Vladimír Horák
Instituce řešitele: UK
Spoluřešitel(é): Ing. Ladislav Fikais (UK), Bc. Aleš Houdek (UK), PhDr. Jan Víšek (UK), Mgr. Michal Voců (UK)
Ročník: 2014/2
Doba řešení projektu: 28.4.2015 - 31.12.2016
Téma: Bezpečnost
Anotace: Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti provozovaných sítí a datových služeb na Univerzitě Karlově v Praze, zjednodušení a zrychlení zpracování bezpečnostních incidentů a dále prohloubení spolupráce v oblasti bezpečnosti v rámci univerzity, s CESNET-CERTS a jinými organizacemi. Za tímto účelem bude v rámci Univerzity Karlovy v Praze (dále jen UK) zřízeno CSIRT (Computer Security Incident Response Team) pracoviště. Bude instalován systém pro monitoring detekce anomálií a nežádoucího chování v datové síti na rozhraní sítí PASNET a CESNET. Pro monitoring bude zvolen systém FlowMon ADS (Anomaly Detection Systém) firmy InveaTech. V první fázi bude systém pilotně použit pro sítě pod správou Ústavu výpočetní techniky UK. Ve druhé fázi bude monitoring rozšířen na všechny sítě UK v Praze a sítě ostatních organizací připojených k síti CESNET přes PASNET. Informace o detekovaných anomáliích budou distribuovány prostřednictvím systému Warden.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=549

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional