fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Protokoly a aplikace distribuovaných datových skladů (PADS)
Řešitel: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): doc. Mgr. Petr Holub, Ph.D. (MU), Mgr. Lukáš Hejtmánek (MU)
Ročník: 2005/2
Doba řešení projektu: 24.3.2006 - 24.9.2007
Téma: Pokročilé aplikace využívající vysokorychlostní páteřní síť, rozvoj nových síťových protokolů.
Anotace: Cílem projektu je vývoj protokolů a aplikací, zpřístupňujících infrastrukturu distribuovaných datových skladů široké datové komunitě. Bude vyvinuta vhodná forma systému souborů nad IBP, zajištěna lepší a důvěryhodnější forma manipulace s metadaty, integrovány protokoly používané v gridovém prostředí (např. GridFTP). Dále se projekt zaměří na oblast bezpečnosti, kde dojde k propojení s vhodnou autentizační a autorizační službou, používanou v rámci distribuovaných prostředí. Bude rovněž nabídnuta možnost zabezpečeného (šifrovaného) přístupu k datům i metadatům.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=172

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional