fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vytvoření uzlů v lokalitách Slezské univerzity, jejich propojení s infrastrukturou Cesnetu a vybudování platformy pro ukládání pořízených dat
Řešitel: Ing. Jiří Sléžka
Instituce řešitele: SU
Spoluřešitel(é): Mgr. Jan Nosek (VŠB-TUO)
Ročník: 2017/1
Doba řešení projektu: 28.7.2017 - 30.11.2018
Téma: Využití a rozvoj služeb e-infrastruktury CESNET a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Tento projekt se zabývá problematikou budování infrasstruktury pro Internet of Things (IoT). IoT je trend a zároveň výzva pro budování přenosové a datové infrastruktury se specifickými požadavky. Nároky na přenosové pásmo bývají typicky nízké, ale to na druhou stranu kompenzuje velké množství připojených zařízení. Taktéž ukládání a práce s daty vyprodukovanými IoT zařízeními má specifické požadavky. Cílem tohoto projektu je zapojit Slezskou univerzitu do aktivit Cesnetu vznikající v této oblasti, především tedy vybudovat základní infrastrukturu pro IoT s cílem jejího propojení s ostatními lokalitami a adtivitami dalších akademických institucí. V neposlední řadě by měla tato infrastruktura sloužit podpoře výuky studentů v této problematice (na SU existuje několik oborů, které by mohli být přímými konzumenty těchto služeb). Kromě toho je cílem vypracování technické zprávy popisující toto řešení a umožňující ostatním členům sdružení jeho případné adaptování a nasazení.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=618

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional