fondrozvoje.cesnet.cz
fondrozvoje.cesnet.cz fondrozvoje.cesnet.cz
Podrobnosti o projektu:
Název projektu: Vybavení laboratoře základních síťových technologií
Řešitel: Ing. Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
Instituce řešitele: MU
Spoluřešitel(é): RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (MU)
Ročník: 2010/1
Doba řešení projektu: 29.11.2010 - 29.11.2011
Téma: Využití a rozvoj služeb sítě CESNET2 a moderních informačních a komunikačních technologií ve výukovém a vzdělávacím procesu, při tvůrčí a vědeckovýzkumné činnosti a při řízení veřejných vysokých škol a Akademie věd ČR.
Anotace: Předkládaný projekt umožní vybavení laboratoře základních síťových technologií na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity tak, aby bylo možné zavést dva nové předměty pokrývající praktickou výuku síťových technologií založenou na kurzech Cisco Networking Academy. Plánujeme pořídit aktivní síťové prvky, související drobný síťový materiál a připravit laboratoř tak, aby byla umožněna nezávislá práce až 12 studentů v laboratoři. Plánujeme kolem 100 zápisů studentů v jednom ze dvou nových předmětů každý školní rok.
URL adresa projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=367

Závěrečná zpráva:

Závěrečná zpráva (pdf)

Adresa:
Agentura Fondu rozvoje
Cesnet, z.s.p.o.
Gen. Píky 430/26
160 00 Praha 6

Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Pražáková
Tel.: +420 234 680 236
agentura-fr at cesnet dot cz

Valid XHTML 1.0 Transitional